ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (NAS)

SYNOLOGY DISK HOLDER TYPE C
NAS/SOHO CPU_SC0.80GHz 0256MB 12.5/3.5 2U2 1GL
NAS/SOHO CPU_SC_0.80GHz 0256MB 22.5/3.5 2U2 1GL
NAS/WG CPU_DC0.80GHz 0512MB 12.5/3.5 1U2 1U3 1eS 1GL
NAS/SOHO CPU_DC0.80GHz 0512MB 22.5/3.5 1U2 1U3 1GL
NAS/SOHO CPU_SC1.2GHz 0512MB 1U2 1U3 2GL 1SD_CR
1S4WDC-WDBVBZ0000NCH
NAS/SOHO ARMADA DUAL CORE 1GHz ,512MB, 22.5''/3.5'', 2U3
NAS/SOHO CPU_SC1.20GHz 0512MB 42.5 2U3 2GL
WD MY CLOUD EX4 512MB RAM 0TB CPU/SC2.0GHz GLX2 USB3.0X2
NAS/WG CPU_DC1.30GHz 0512MB 22.5/3.5 1U2 2U3 1GL
NAS/SOHO CPU_DC1.30GHz 0512MB 42.5/3,5 1U2 1U3 1GL
NAS/SOHO ARMADA DUAL CORE 1GHz ,512MB, 42.5''/3.5'', 2U3
NAS/WG CEL/1.60G(2C) 2GB  22.5''/3.5'' 3U3 HDMI 1GL
NAS/SMB CPU_DC1.40GHz 1024MB 22.5/3.5 2U3 1eS 2GL
NAS/SMB CPU_DC1.60GHz 1024MB 22.5/3.5 1U3 2U2 1eS 1GL
NAS/WG CEL/2.41G(2C) 1GB  22.5''/3.5'' 2U2+3U3+2eS HDMI 2GL
NAS/WG CPU_SC1.20GHz 0512MB 23.5 2U2 2U3 1eS 2GL RACK
NAS/WG CPU_DC1.60GHz 1024MB 42.5/3.5 3U2 2U3 1GL
WD MY CLOUD BUSINESS DL4100 0TB 2GB RAM EXPANDABLE
NAS/WG CEL/1.60G(2C) 2GB  42.5''/3.5'' 3U3 HDMI 1GL
NAS/WG CPU_DC1.40GHz 1024MB 42.5/3,5 3U3 2GL
NAS/SMB CPU_QC1.60GHz 2048MB 22.5/3.5 3U3 1eS 2GL
NAS/WG CPU_DC1.33GHz 1024MB 43.5 2U3 1eS 2GL RACK
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 42.5/3.5 1U2 2U3 1eS 2GL
NAS/SMB CEL/2.0G(4C) 2GB  42.5''/3.5'' 2U2+3U3+2eS HDMI 2GL
NAS/WG CPU_QC1.40GHz 2048MB 52.5/3.5 2U3 2eS 4GL
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 52.5/3.5 4U3 2eS 4GL
NAS/WG CEL/2.41G(2C) 1GB  82.5''/3.5'' 2U2+3U3+2eS HDMI 4GL
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 43.5'' 2U3 1eS 4GL RACK
Σελίδα 1 από 2