ΟΘΟΝΕΣ

21.5 WIDE-LED 1920X1080 05MS  20M:1 250CD VGA/DVI sRGB
21.5 WIDE-LED 1920x1080 05MS 3000M:1 250CD VGA/HDMI MVA AUD
23.0 WIDE-LED 1920X1080 05MS  20M:1 250CD VGA/DVI IPS
21.5 WIDE-LED 1920X1080 02MS  50M:1 250CD VGA/DVI/HDMI AUD
23.6 WIDE-LED 1920X1080 05M 3000:1 250CD VGA/HDMI MVA
23.6 WIDE-LED 1920X1080 05MS  20M:1 300CD VGA/DVI sRGB ERGO
23.6 WIDE-LED 1920X1080 05M 3000:1 250CD VGA/HDMI MVA AUD
23.6 WIDE-LED 1920X1080 02MS  50M:1 300CD VGA/DVI/HDMI AUDI
28.0 WIDE-LED 1920X1080 07MS 3000:1 300CD VGA/1HDMI AUD MVA
28.0 WIDE-LED 1920X1080 04MS  50M:1 300CD VGA/2HDMI AUD MVA
23.6 WIDE-LED 1920X1080 01MS  30M:1 350CD DVI/DP/2HDMI AUD