ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SYNOLOGY DISK HOLDER TYPE C
NAS/SOHO CPU_SC0.80GHz 0256MB 12.5/3.5 2U2 1GL
NAS/SOHO CPU_SC_0.80GHz 0256MB 22.5/3.5 2U2 1GL
NAS/WG CPU_DC0.80GHz 0512MB 12.5/3.5 1U2 1U3 1eS 1GL
SYNOLOGY WIRELESS BROADBAND ROUTER 1900Mbps 4GLAN
NAS/SOHO CPU_DC0.80GHz 0512MB 22.5/3.5 1U2 1U3 1GL
NAS/SOHO CPU_SC1.2GHz 0512MB 1U2 1U3 2GL 1SD_CR
NAS/SOHO CPU_SC1.20GHz 0512MB 42.5 2U3 2GL
NAS/WG CPU_DC1.30GHz 0512MB 22.5/3.5 1U2 2U3 1GL
NAS/SOHO CPU_DC1.30GHz 0512MB 42.5/3,5 1U2 1U3 1GL
NAS/SMB CPU_DC1.40GHz 1024MB 22.5/3.5 2U3 1eS 2GL
NAS/SMB CPU_DC1.60GHz 1024MB 22.5/3.5 1U3 2U2 1eS 1GL
NAS/WG CPU_SC1.20GHz 0512MB 23.5 2U2 2U3 1eS 2GL RACK
NAS/WG CPU_DC1.60GHz 1024MB 42.5/3.5 3U2 2U3 1GL
NAS/WG CPU_DC1.40GHz 1024MB 42.5/3,5 3U3 2GL
NAS/SMB CPU_QC1.60GHz 2048MB 22.5/3.5 3U3 1eS 2GL
NAS/WG CPU_DC1.33GHz 1024MB 43.5 2U3 1eS 2GL RACK
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 42.5/3.5 1U2 2U3 1eS 2GL
NAS/WG CPU_QC1.40GHz 2048MB 52.5/3.5 2U3 2eS 4GL
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 52.5/3.5 4U3 2eS 4GL
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 43.5'' 2U3 1eS 4GL RACK
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 82.5/3.5 4U3 2eS 4GL
NAS/SMB CPU_QC2.40GHz 2048MB 43.5'' 2U3 1eS 4GL RACK RP
NAS/SMB ATOM_QC2.40GHz 2GB 123.5'' 2U3 2U2 1EP 4GL